Lokal produksjon

Heile produksjonen vår av laks og aure frå rogn til ferdig slakta fisk skjer i lokalmiljøet. Dette er vi stolte av.

Les meir om oss >>

Team Osland

Vi har ein flott gjeng tilsette med kunnskap og engasjement som legg stoltheita si i å produsere sunn og god mat til deg.

Les meir om Team Osland >>

Berekraftig mat

Omsyn til miljø og berekraftig drift er viktig for oss. Vi jaktar stadig måtar å gjere ting endå betre og smartare på.

Les meir om miljø og berekraft>>

Endeleg redningsskøyte i Sogn

Endeleg redningsskøyte i Sogn

Osland Havbruk støttar drifta med hundre tusen kroner. Bjarne Sjøthun frå Osland Settefisk avd. Sygna overrekte sjekken under dåpen av RS UNI Sognefjord på Leikanger 28.august. Samfunnskontakt Geir Helge Østerbø fortel at for Osland som har mange tilsette på sjøen er...

Osland Havbruk satsar vidare på bærekraft

Osland Havbruk satsar vidare på bærekraft

Fiskeoppdrettspioneren frå Bjordal nytta deltakinga på messa Aqua Nor i Trondheim til å kjøpe to nye Ecomerder. Desse vil om kort tid bli tatt i bruk på lokalitetar i Sognefjorden. Osland Havbruk har dei siste ti åra tatt mange grep for å gjere selskapet meir...

Osland investerer i ungdomen

Osland investerer i ungdomen

Gjennom stipendordningar og gratis bustadar håpar Osland Havbruk å bli ein attraktiv arbeidsgjevar for unge arbeidstakarar – Berre hopp i det, seier sommarvikar Søgni Wiik.   – Vi vil gje ungdomen eit tilbod her hos oss. Difor tilbyr vi alle, spesielt lokale ungdomar...

Kontakt

Kontakt alle Osland selskap

Sørsidevegen 2966
5962 BJORDAL
ikon_telefon_mini  57 71 01 02
epost  post@osland.no

Marte Sleire Hatlevik

Økonomi og adm.leiar

ikon_telefon_mini  416 50 609
epost  marte.hatlevik@osland.no

Margret B. Søreide

Kontoransvarleg

ikon_telefon_mini  975 51 706
epost  margret@osland.no

Geir Helge Østerbø

Kommunikasjon/samf.kontakt

ikon_telefon_mini  997 06 097
epost  gelle@osland.no

Johnny Kalstad

Driftsleiar Osland Havbruk AS

ikon_telefon_mini  975 51 705
epost   johnny@osland.no

Kjetil Rørtveit

Driftsleiar Osland Settefisk AS

ikon_telefon_mini  416 84 036
epost  kjetil@osland.no

Sverrir Valdemarsson

Driftsleiar Osland Stamfisk AS

ikon_telefon_mini  913 02 615
epost  sverrir@osland.no

Erik Osland

Dagleg leiar

ikon_telefon_mini  975 51 707
epost  osland@osland.no

Osland Havbruk AS
Sørsidevegen 2966
5962 BJORDAL

57 71 01 02
post@osland.no
osland.no

 

Vi er ELMA-registrert og tek i mot EHF-faktura
Føretaksreg.: 920002218 MVA
Føretaksreg.: 997550641 MVA
Føretaksreg.: 898844412 MVA