Lokal produksjon

Heile produksjonen vår av laks og aure frå rogn til ferdig slakta fisk skjer i lokalmiljøet. Dette er vi stolte av.

Les meir om oss >>

Team Osland

Vi har ein flott gjeng tilsette med kunnskap og engasjement som legg stoltheita si i å produsere sunn og god mat til deg.

Les meir om Team Osland >>

Berekraftig mat

Omsyn til miljø og berekraftig drift er viktig for oss. Vi jaktar stadig måtar å gjere ting endå betre og smartare på.

Les meir om miljø og berekraft>>

Bunnsolid – framtidas oppdrett i fjord og langs kyst

BunnsolidOsland Havbruk har søkt om utviklingstillatelse for prosjektet ”Bunnsolid”. Dette er ein rømmingssikker, fastmontert betongkonstruksjon plassert direkte på havbotn. Konstruksjonen er ei innhegning; ei solid barriere som skil oppdrettsfisk og villfisk. Vatnet blir henta inn frå lusefrie djupner og avløpsvatn pumpa ut på 200-250 meter.

Bunnsolid – framtidas oppdrett i fjord og langs kyst

Osland Havbruk har søkt om utviklingstillatelse for prosjektet ”Bunnsolid”. Dette er ein rømmingssikker, fastmontert betongkonstruksjon plassert direkte på havbotn. Konstruksjonen er ei innhegning; ei solid barriere som skil oppdrettsfisk og villfisk. Vatnet blir henta inn frå lusefrie djupner og avløpsvatn pumpa ut på 200-250 meter.

Kontakt

Osland Havbruk AS

Osland Brygge
5962 BJORDAL
ikon_telefon_mini 57 71 01 02
epost Post- og fakturaadr.: post@osland.no

Margret B. Søreide

Kontoransvarleg

ikon_telefon_mini 975 51 706
epost margret@osland.no

Erik Osland

Dagleg leiar

ikon_telefon_mini 975 51 707
epost osland@osland.no

Johnny Kalstad

Driftsleiar

ikon_telefon_mini 975 51 705
epost  johnny@osland.no

Geir Helge Østerbø

Kommunikasjon/samf.kontakt

ikon_telefon_mini 997 06 097
epost gelle@osland.no

Ann-Christin Norevik

Kvalitetssjef

ikon_telefon_mini 416 78 191
epost ann-christin@osland.no

Kjetil Rørtveit

Driftsleiar Osland Settefisk AS

ikon_telefon_mini 416 84 036
epost kjetil@osland.no

Sverrir Valdemarsson

Driftsleiar Osland Stamfisk AS

ikon_telefon_mini 913 02 615
epost sverrir@osland.no

Osland Havbruk AS
Osland Brygge
5962 BJORDAL

57 71 01 02
post@osland.no

www.osland.no
Foretaksnr: 920002218 MVA