Ledig stilling: Driftsteknikar settefisk

Ledig stilling: Driftsteknikar settefisk

Osland Settefisk er i stadig vekst og utvikling og søkjer ny medarbeidar til avdelinga vår på Midtneset. Arbeidsoppgåver Fôring og stell av fisk Dagleg vedlikehald/reinhald av utstyr Teknisk tilsyn Journalføring og rapportering Stillinga inngår i vaktturnus...
Ledig stilling: driftsteknikar matfisk

Ledig stilling: driftsteknikar matfisk

Osland Havbruk er i stadig vekst og utvikling og søkjer ny medarbeidar. Velkommen til Team Osland! Arbeidsoppgåver Drift og vedlikehald av sjølokalitetane Overvaking og rapportering Kvalifikasjonar Fagbrev innan akvakultur eller relevant erfaring Båtkyndig med...
Første hybride løysing til Osland

Første hybride løysing til Osland

Osland Stamfisk AS investerer no i den første hybride fôrflåten i Osland-konsernet. Løysinga er levert av Østerbø Maskin AS og Electro Automation Austevoll AS og går til Osland Stamfisk sitt anlegg på Skigelstrand, Rogaland.– Hybrid er den beste løysinga der landstrøm...
Erik fyller 50 år!

Erik fyller 50 år!

Er du født 2. mars 1969, ja då blir du 50 år i dag. Gratulerer med dagen Erik, veit at du ikkje ynskjer merksemd rundt at du er halveges til hundre. Erik kan vel sjåast på litt som odelsguten som skulle overta heimegarden. Han var ikkje eldst, Anne er storesysta og...
Osland Havbruk hedra sine tilsette

Osland Havbruk hedra sine tilsette

I ein hektisk kvardag er det viktig å sette av tid til og samlast og ha det sosialt med dei ein arbeidar i lag med. I helga var Team Osland samla på Voss til litt forsinka julebord, ski og andre aktivitetar. I den samanheng nytta vi høve til å overrekke gullklokka,...