Osland kjøper Marine Harvest anlegg

Osland kjøper Marine Harvest anlegg

Osland Stamfisk kjøper Marine Harvest sitt settefiskanlegg, Sygna, lokalisert på Hermansverk i Leikanger kommune. Settefiskanlegget på Hermannsverk passar godt inn i vår satsing og oppbygging av Osland Stamfisk. Vi overtok anlegget på Hermannsverk med alle plikter og...