Likar du deg best ute, med sjøsprøyt i håret og varierte arbeidsoppgaver? Bli del av vårt nystarta arbeidslag med ansvar for drift av servicebåt:

Arbeidsoppgåver

 • Ansvarleg driftsoperatør av Osland Sjøfart AS sine båtar og fartøy i serviceflåten. 
 • Drift og vedlikehald av sjølokalitetane og matfisk 
 • Overvaking og rapportering

Kvalifikasjonar

 • Båtkyndig med praktisk erfaring
 • Løysingsorientert med HMS-fokus
 • Fagbrev innan maritime næringar eller relevant erfaring
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
 • Beherske norsk som arbeidsspråk munnleg og skriftleg
 • Søkjarar med erfaring frå sjølvstendig arbeid og frå andre bransjar vert oppmoda om å søkje
 • Ynskjeleg med relevante kurs og sertifikat, f.eks. båt, kran og DL5/D5

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling
 • God turnusordning med stabil rotasjon
 • Turnusordning 2 veker på/3 veker av. Osland Sjøfart med base på servicefartøy Ms Bjordal lokalisert i Bjordal, Sogn og Fjordane. 
 • Gode moglegheiter for personleg og fagleg utvikling
 • Konkurransedyktige betingelsar
 • Gode forsikring og pensjonsordningar
 • Triveleg arbeidsmiljø og dyktige medarbeidarar

Kontakt

Driftssjef Johnny Kalstad

Telefon  975 51 705
epost  johnny@osland.no

Søknadsfrist: 1. februar
Send søknad og CV på e-post til johnny@osland.no

VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

Osland Havbruk AS er eit av dei eldste fiskeoppdrettselskapa i landet, og har hovudkontor i Bjordal i Høyanger kommune. 

Vi produserer ein smak av Sognefjorden basert på naturgitte fortrinn, dyktige medarbeidarar og ei leiing som ser moglegheit for vekst og utvikling. Konsernet har 45 tilsette. 

Meir om team osland