Ledig stilling: Driftsteknikar settefisk

Ledig stilling: Driftsteknikar settefisk

På Sørebø har vi bygd to hallar med RAS-anlegg. Som driftsteknikar er du med i gjengen som driftar dette og føl opp fisken frå rogn til stor-smolt. Spennande arbeidskvardag med moderne teknologi og nye anlegg. Du jobbar med både teknisk vedlikehald og fôring og stell...
Ledig stilling: fiskehelsebiolog

Ledig stilling: fiskehelsebiolog

Vi treng fiskehelsebiolog i eitt års vikariat i 100% stilling ved havbruksavdelinga vår. Det er stor moglegheit for fast tilsetting for rett person. Du skal jobbe med å føre tilsyn med selskapet sin akvakultur, handtere fiskehelse og -velferd. Du skal vere eit...
Nytilsett hos Osland Stamfisk

Nytilsett hos Osland Stamfisk

Hels på vår nye kollega, Theis Bue, som er tilsett som arbeidsleiar hjå Osland Stamfisk. Theis er 42 år, fødd og oppvaksen i Danmark og utdanna innan akvakultur på fagskulenivå. Osland Stamfisk er inne i ei spennande nybrotstid der vi skal utvikle, ekspandere og ta...
Sommarjobb i Team Osland 2021

Sommarjobb i Team Osland 2021

Har du lyst å jobbe i Team Osland i sommar? Vi treng motiverte ungdommar som vil bli med på det “blå taktskiftet” i sommar.   Send ein kortfatta søknad til post@osland.no  innan 6. april 2021 Trykk for å sjå film frå sommarvikarane i...
Ledig stilling: fiskehelsebiolog

Ledig stilling: arbeidsleiar stamfisk

Våre tilsette i Osland går kvar dag på arbeid for å skape nye moglegheiter og nytte forholda som ligg til rette for å lykkast. Vi er eit samansett lag, med ulik kompetanse og arbeidsoppgåver. Nokre har høgare utdanning, og andre er praktikantar med lang erfaring. Det...