Marte Sleire Hatlevik nytt styremedlem i Salmon Group

Marte Sleire Hatlevik nytt styremedlem i Salmon Group

Marte Sleire Hatlevik er til dagleg økonomi- og administrasjonsleiar i Osland Havbruk. Salmon Group er eit nettverk for lokale oppdrettsselskap langs norskekysten. Hovudoppgåva er å sikre selskapa best mogleg drifts- og rammevilkår. Nettverket sikrar eigarane gode...

Ledig stilling: innkjøpar

Som innkjøpar i Team Osland er du del av administrasjonen som bistår drifta med stadig utvikling og oppfølging. Du har med deg ein økonomisk bakgrunn inn i bedrifta og arbeider i rekneskap med innkjøp og faktura. Du er viktig i arbeidet med å overvake, kontrollere og...

Ledig stilling: Driftsteknikar settefisk

På Sørebø opnar vi i desse dagar eit heilt nytt RAS-anlegg. Som driftsteknikar er du med i gjengen som no tek dette i bruk og føl opp fisken frå rogn til stor-smolt. Spennande arbeidskvardag med moderne teknologi og nytt anlegg. Du jobbar med både teknisk vedlikehald...

Ledig stilling: Fôroperatør

Som fôroperatør hos oss jobbar du i sjølve hjarta i Osland havbruk – fôringssentralen på Osland brygge. Teknologien på dette området er i stadig utvikling og vi tek i bruk det nyaste nye innan teknologiske løysingar. Du har overblikk på lokalitetane både over og under...