Ledig stilling: Quality and Compliance Manager

Ledig stilling: Quality and Compliance Manager

Innovasjon, arv og fremtiden, alt starter på samme sted, opprinnelsen. I eit enkelt lite rognkorn, er standarden for havbruket satt. Osland har siden 1963 utviklet og bevart Norges eldste stamme av regnbogeørret, og arbeidet mot optimale vekst betingelser for fisken.

Gjennom 60 år med innovasjon og genetisk utvikling, er vår kjente rogn eit resultat av ein stamme som er effektiv i produksjon, robust og gir eit lekkert fiskemåltid av høg kvalitet for sluttbrukeren.

I rollen som Quality and Compliance Manager vil du ha det overordnede ansvaret for forvaltning av kvalitets- og miljøstyringssystemet i selskapet, og vil være en nøkkel i arbeidet med å skape en bevissthet og kultur for kvalitetsarbeidet i alle ledd. Dette innebærer å være rådgiver, pedagog, revisor og kontrollør. Det innebærer også operativt og driftsmessig ansvar for fagområdets utvikling. 
Stillingen rapporterer til Daglig leder i Osland Havbruk. Osland har døgnkontinuerlig drift og som kvalitetsleder skal du være med å ivareta gode og sikre operasjoner. 

Som Quality and Compliance Manager vil dine ansvarsområder være:

  • Vedlikehold og forvaltning av vårt kvalitetsstyringssystem
  • Ansvar for å utføre internrevisjoner og koordinere eksterne revisjoner
  • Ansvar for å utføre kvalitetskontroll og lage struktur for definerte prosesser
  • Ivareta og utvikle internkontroll system
  • Gi opplæring og fungere som rådgiver i kvalitet, sikring og miljøspørsmål overfor bedriftens medarbeidere
  • Ivareta, utvikle og holde kurs for medarbeidere
  • Ivareta og holde operativt miljø for gode HMS prosesser, deriblandt arbeidsmiljøutvalg
  • Overvåke og måle kvalitet, sikring og miljøsystemets prosesser og behov
  • Rapporter KPI og HMS
  • Ivareta autonom rapporteringsdashbord i Power BI løsning
  • Oppfølging og lederstøtte
  • Bistå i gjennomføringen av god kommunikasjon til ansatte i produksjonen og medarbeiderne i administrasjonen
  • Kjennskap og implementeringsevne til relevante standarder, forskrifter, sertifiseringer
  • IT-sikring og oppsett
   osland by sea
  rogn

  Vi ønsker at du har følgende formelle kompetanse:

  • Bachelor i HMS, Kvalitet eller tilsvarende relevant høyere utdanning
  • Relevant erfaring fra tilsvarende funksjon
  • Gode datakunnskaper og kjennskap til moderne rapportering
  • Bakgrunn fra eller kjennskap til næringen, er en fordel
  • Kjennskap til relevante sertifiseringer for næringen

  For å lykkes i stillingen mener vi at det er viktig at du etterlever organisasjonens regler og prosedyrer, utfører planer med engasjement og utholdenhet, og oppnår kvalitetsmessig gode resultater. Du er metodisk og systematisk i din tilnærming, planlegger fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt. Du forstår raskt komplekse spørsmål og problemer, og kommer opp med sunne og rasjonelle vurderinger. 

  Som Quality and Compliance Manager demonstrerer du spesialistkunnskap og ekspertise innen eget felt og deltar i kontinuerlig faglig utvikling. Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte, og presenterer på en effektiv måte. Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon og støtter andre for å nå teamets mål.

  Til den rette kandidaten tilbyr vi:

  • Store utviklingsmuligheter i et fremoverlent selskap i oppbygging
  • Svært dyktige kollegaer og god støtte fra ledende fageksperter internt i Osland konsernet
  • Stor frihet i valg av løsninger og teknologi
  • Konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid
  • Mulighet for hjemmekontor
  Anlegg

  Kontakt Seafood People

  Lene Faye Jordan-Johannesen
  lene@seafoodpeople.net
  982 51 633

  Partner – People and Executive Search

  Jørgen Aase Bjørsvik
  jab@seafoodpeople.net
  900 27 414
  Senior Advisor

  Sofie Madeleine Refsnes
  smr@seafoodpeople.net
  988 84 291
  Researcher

  Søknadsfrist: Kandidatar blir vurdert fortløpande

  Osland logo

  VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

  Adress

  Sørsidevegen 2966
  5962 BJORDAL
  NORWAY

  post@osland.no

  Osland Havbruk AS
  føretaksregisteret: 920002218 MVA

  Osland Settefisk AS
  føretaksregisteret: 997550641 MVA

  Osland Genetics AS
  føretaksregisteret: 898844412 MVA

  Eros Laks AS and affiliated companies operate in accordance with the Transparency Act.

   

  Marte S. Hatlevik ny dagleg leiar

  Marte S. Hatlevik ny dagleg leiar

  Marte Sleire Hatlevik (31) er ansatt som daglig leder i Osland Havbruk AS i Bjordal, Høyanger kommune, mens avtroppende daglig leder og eier, Erik Osland, fortsetter som leder av konsernet.

  – Hatlevik kommer fra rollen som CFO og har siden 2019 hatt ansvar for økonomi, administrasjon og HR i selskapet. Eieren har ønske om å bruke mer tid på utvikling av alle selskapene i konsernet og på rammebetingelsene for disse, sier Johan Magerøy, styreleder i Osland Havbruk AS.

  Intern ansettelse

  Hatlevik er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Tromsø og avla eksamen ved fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi i 2014. Hun har arbeidet med struktur og ledelse i Osland de siste årene, og organisasjonen kjenner henne godt.

  – Jeg gleder meg til å ta fatt på denne spennende og store jobben sammen med hele Team Osland. Vi har mange muligheter fremover, spesielt knyttet til det omfattende programmet for omlegging til ren ørretproduksjon. Vi skal arbeide med vår nye merkevarestrategi og gjøre omverdenen kjent med vår Osland-ørret.

  Osland Havbruk AS er morselskap i et underkonsern som også omfatter selskapene Osland Genetics AS (tidligere Osland Stamfisk AS) og Osland Settefisk AS. Konsernspiss er Eros Laks AS som eier 100 % av aksjene i Osland Havbruk, men som også er involvert i noen andre virksomheter.

  Osland satsar på aure

  Osland satsar på aure

  Osland styrker eiga satsing med å reindyrke eigen aurestamme 

  – Vi går tilbake til røtene våre, seier daglig leiar Erik Osland om at Osland no skal satse på aure aleine. Gjennom avlsarbeidet vårt har vi to aurestammer og svært god kunnskap om aure. Det er denne rogna vi no skal ta vidare gjennom heile produksjonen til mat.

  aureRogn

  Regnbogeaure

  Det var regnbogeaure det starta med for snart 60 år sidan, og det er naturleg å satsa vidare på dette inn i framtida. Prosessen er alt i gong med å legge om produksjon frå laks til aure i alle ledd. Dette er ei endring som går gradvis og det vil framleis bli produsert laks ei stund til.

  Ved å satse målretta på aure kan Osland jobbe for å bli gode og bli den leverandøren andre går til for aure. Dei blir stabile i marknaden og kan levere jamt veke etter veke i stadan for å veksle mellom aure og laks slik som i dag.

  Kvalitet i alle ledd

  Selskapet seier dei skal videreutvikle og heve den globale akvakulturnæringen, gjennom å bidra med kunnskap, avl, genetikk og teknologi. Målet er å anerkjenne den norske auren, både nasjonalt og internasjonalt.

  Fjord trout
  Osland logo

  Ny merkevare

  Som ledd i strategien vart ny merkevare lansert for dei tilsette onsdag kveld. Osland skal no framstå som meir heilheitleg utad med felles logo og visuell profil for alle selskap. Heile vegen i «breed to feed».

  Samtidig skal avlsselskapet Osland Stamfisk AS i løpet av sommaren skifte namn til Osland Genetics AS.  – Vi er kanskje ikkje så store, men vi tenker stort. Marknaden vår er internasjonal så vi må heile tida utvikle oss for å følge med. Aure er ein robust, flott fisk og ikkje minst knakande god avsluttar Osland.

   

  Resultat 2019

  Resultat 2019

  Osland Havbruk: resultat på 88,31 mill. kr

  Osland Havbruk AS rapporterer sitt driftsresultat på 88,31 mill. kr og 70,65 mill. kr etter skatt. Omsetninga til selskapet var 421,1 mill. kr.

  • Resultatet for 2019 er eit resultat av god drift, kontroll på produksjonen og lite svinn.
  • Gode førebyggande tiltak som har resultert i færre behandlingar mot lus. Lokalitetar som berre har vore gjennom 1-2 avlusingar på ein generasjon
  • Vi er ein solid gjeng med tilsette som alle arbeider for felles mål.
  • Gode samarbeid gjennom samdrift og nettverk som Salmon Group og Godfisken.
  • Selskapet investerer i betre produksjonsfasilitetar som skal bidra til å sikre drift

  Osland Havbruk sine dotterselskap er i god utvikling.

  Osland Settefisk: ny hall viser att i rekneskapen

  Kjetil Rørtveit og Erik Osland

  Kjetil Rørtveit og Erik Osland

  Osland Settefisk AS rapporter sitt driftsresultat på 5,35 mill. kr med ordinært resultat på 522 801. Omsetninga til selskapet var 65,55 mill. kr. Selskapet har i 2019 ferdigstilt nytt produksjonsanlegg.

  Osland Settefisk driv godt og kan no skreddarsy ein settefisk etter havbruket sine ynskje. Resultatet er prega av auka utgifter og store avskrivingar på det nye anlegget, og det vil ta nokon år før vi er i full produksjon

  Osland Stamfisk: satsing på avl

  Rogn aure

  Osland Stamfisk AS rapporterer sitt driftsresultat på -7,56 mill. kr, og -8,2 mill. kr etter skatt. Omsetninga til selskapet var 150,29 mill. kr. Selskapet er i oppbygging og har i heilhet overtatt utvikling av avlsmateriale for Osland konsernet.

  Osland Stamfisk sitt resultat er prega av at vi er i ein oppbyggingsfase, der vi først om nokon år vil oppnå gode resultat når vi har fått bygd opp vår eigen avlskjerne. Selskapet overtok Ilsvåg-materiale ved utgangen av 2019, og skal utvikle avl på aure vidare med et solid utgangspunkt.

  Sommarjobb 7 år på rad

  Sommarjobb 7 år på rad

  Vilde Hagen Myrmel takkar for seg etter å ha jobba på Sygna dei siste 7 somrane.

  Vilde, som er fødd og oppvaksen på Leikanger, byrja å jobbe på Sygna sommaren 2014, og har trivst så godt at ho har vore der alle somrane fram til no.

  – Det er eit veldig triveleg arbeidsmiljø her på Sygna, med kjekke kollegaar som kjenner kvarandre godt. Også er det mykje variert og fysisk arbeid som eg er glad i, seier ho.

  I tillegg til å ha brukt mykje av somrane sine her, valde Vilde å jobbe på Sygna det første året etter vidaregåande også. Har dei trengt hjelp i feriar eller ved spesielle behov, slik som i vår, stiller ho sjølvsagt gjerne opp. Ho tykkjer denne arbeidserfaringa har vore veldig lærerik.

  – Eg kunne jo ingenting når eg begynte, så eg har jo lært alt her. Oppdrett er jo noko ikkje så mange veit så mykje om, vertfall i min omgangskrets. Så det er litt kjekt å lære om det, for det er jo ein stor bransje, fortel ho.

  24-åringen har budd og studert i Bergen dei siste fire åra, i vår leverte ho ein bachelor i sosialt arbeid og er no ferdig utdanna sosionom. Ho byrjar i jobb allereie 3.august på NAV Årstad i Bergen, og gler seg svært mykje til nye utfordringar, men innrømmer at Sygna kjem til å bli sårt sakna.

  – Eg sakna det jo alltid litt når eg ikkje er her. Viss eg klarte å komme meg heim igjen til Leikanger på ein torsdag i studietida, så kunne eg fort stikke ned til anlegget å ta ei vaffel og ein kaffi på fredagen, ler ho.

  Team Osland takkar Vilde for innsatsen ho har bidrege med på Sygna og ønskjer ho lykke til vidare i hennar nye jobb.

  Tekst: Hanna Rørtveit