Har du interesse for berekraftig mat og havbruk, og ønsker ein spennande og variert start på karrieren?Som Osland Trainee i Osland Havbruk blir du engasjert for ein periode på 1 år og får i perioden sjå heile kretsløpet innan vår verdikjede. Du startar i og vil ha din...