Osland søker etter driftsoperatør matfisk som vil vere med og forme verdas beste regnbogeaure!Form the origin. Innovasjon, arv og framtida, alt startar på same stad, opphavet. I eit enkelt, lite rognkorn er standarden for havbruket sett. Osland har sidan 1963 utvikla...

read more