Første hybride løysing til Osland

Første hybride løysing til Osland

Osland Stamfisk AS investerer no i den første hybride fôrflåten i Osland-konsernet. Løysinga er levert av Østerbø Maskin AS og Electro Automation Austevoll AS og går til Osland Stamfisk sitt anlegg på Skigelstrand, Rogaland.

– Hybrid er den beste løysinga der landstrøm ikkje er mogleg, seier driftsleiar Sverrir Valdemarsson i Osland Stamfisk AS, – Vi jobbar målretta med berekraftig matproduksjon, og det er derfor ein eksisterande flåte vi no oppgraderer til toppmoderne hybrid drift.

Sjølve monteringa på flåten skjer no i april, mens FAT og opplæring er gjennomført på Austevoll.

– Slik blir det mindre behov for service, lågare olje- og drivstoff-forbruk og mindre støy. I tillegg vil levetida på generatoren bli lenger sidan den no får «eit sunnare liv», 

 

Jan Erik Søreide

Sals- og marknadssjef, Østerbø Maskin AS

gjengen over batterator

Bilete: FAT og opplæring i testlokalet til Electro Automation Austevoll. Her var representantar frå Osland Stamfisk, Electro Automation Austevoll og Østerbø Maskin tilstades.Frå venstre: Gunnar Gryte, Daniel Tveit Haugland, Jan Erik Søreide, Øyvind Berntsen og Sigve Gokstad

Generator + «Batterator»

Østerbø Maskin AS er leiande på strømaggregat og Electro Automation Austevoll AS har utvikla batteripakken «Batterator». Saman har dei solid erfaring frå havbruksnæringa og når dei no slår hovuda sine saman blir resultatet ei optimal løysing for hybrid drift av fôrflåtar.

– Vi jobbar målretta med berekraftig matproduksjon, og det er derfor ein eksisterande flåte vi no oppgraderer til toppmoderne hybrid drift,

 

Sverrir Valdemarsson

Driftsleiar, Osland Stamfisk AS

Mange fordelar med hybrid fôrflåte

Til vanleg utnyttar eit flåteaggregat gjerne berre 15-20% av effekten fordi det må vere dimensjonert for å takle dei store toppane i eit forbruk med stor døgnvariasjon. Ved å kombinere generatoren med «Batterator» vil den no gå med optimal last når det er i gong. Generatoren vil forsyne flåten med det den treng og samtidig bruke overskotet til å lade «Batterator». Når batteria er fullada vil dei forsyne flåten og generatoren slåast av. Dette fungerer saumlaust og automatisk og gir optimal drift, døgnet rundt, heile året.

– Slik blir det mindre behov for service, lågare olje- og drivstoff-forbruk og mindre støy. I tillegg vil levetida på generatoren bli lenger sidan den no får «eit sunnare liv», seier Jan Erik Søreide hos Østerbø Maskin AS. – Så denne løysinga er faktisk vinn-vinn for både miljø og økonomi på sikt.

Fokus på tryggleik

Electro Automation Austevoll er svært nøgd med leveranse av «Batterator» til Osland, og leverer her eit batterisystem som er dimensjonert tilsvarande størrelsen på generatoren. Batteria som blir nytta er DNV godkjente for bruk i fartøy. Dei er blant dei tryggaste batteria på marknaden og innehar ein batterikjemi utan tungmetallet kobolt.

Erik fyller 50 år!

Erik fyller 50 år!

Er du født 2. mars 1969, ja då blir du 50 år i dag. Gratulerer med dagen Erik, veit at du ikkje ynskjer merksemd rundt at du er halveges til hundre.

Erik kan vel sjåast på litt som odelsguten som skulle overta heimegarden. Han var ikkje eldst, Anne er storesysta og Jan Arne er vetlebroren. Vi høyrer jo til den generasjonen då den nye odelslova nett var innført, og det låg nok litt i foreldregenerasjonen at det var eldste guten som som skulle overta.

Etter gymnaset i Høyanger reiste Erik til Måløy Vidaregåande skule, akvakulturlinja, og vidare til Haugesund Maritime Høgskole der han studerte drift og leiing.

Erik kom heim til bygda og tok til på jobben med å vidareutvikle familiebedrifta på sin måte. Det var ikkje akkurat beint fram i ei fersk næring som og var inne i ei tid prega av usikker økonomi, biologiske utfordringar og stadig nye myndigheitskrav.

Vil påstå at du har fått det til Erik, og det er vi takksame og stolt av, ikkje berre vi som jobbar i Oslandsystemet, men heile bygda og kommunen.

I jubileumsboka «jakten på det Sølvblanke gullet» som kom ut i 2012 hadde Erik eit uttalt mål om at i 2020 skulle Osland Havbruk og tilknytta dotterselskap ha 14 nye tilsette, den slo inn med god margin.

Det er lov å skryte litt av sjefen når han blir 50. Vi er inne i ei fantastisk tid i Team Osland takka vere din uredde guteaktive iver og vilje til å ta oss vidare. Investeringar som kan ta pusten av ein kvar blåruss i spisse sko.

Gratulerer med dagen Erik, vi set stor pris på deg, både som sjef, kamerat og ein av oss!

Osland Havbruk hedra sine tilsette

Osland Havbruk hedra sine tilsette

I ein hektisk kvardag er det viktig å sette av tid til og samlast og ha det sosialt med dei ein arbeidar i lag med. I helga var Team Osland samla på Voss til litt forsinka julebord, ski og andre aktivitetar. I den samanheng nytta vi høve til å overrekke gullklokka, som er ein tradisjon for 25 års tilsetting, og Norges Vel si medalje for lang og tru tjeneste.

Gullklokke til Kjetil J. Rørtveit

Kjetil Johan Rørtveit har vore tilsett på Settefiskanlegget på Sørebø i 25 år. Kjetil starta som røktar, men er no driftsleiar for heile Osland Settefisk. Kjetil har utvikla anlegget på Sørebø frå å vere eit lite tradisjonelt gjennomstrøymingsanlegg til eit topp moderne RAS anlegg.

Gullklokke til Bjarne A. Sjøtun

Bjarne Asperanden Sjøtun har vore tilsett på settefiskanlegget Sygna på Leikanger i 25 år. Bjarne er aktiv i lokalmiljøet og ivrar for at barn og unge skal få kunnskap om næringa. Bjarne er i dag driftsleiar på Sygna og er og med i fagopplæringsnemda i fylket.

Medalje til Ove Ynnesdal

Ove Ynnesdal har vore tilsett i Osland Havbruk i 30 år, og fekk utdelt medalje for lang og tru tjeneste.

Medalje for lang og tru tjeneste er innstifta av Det Kongelige Selskap for Norges Vel i 1888. Det er ei påskjønning til særlig fortjente arbeidstakarar med minst 30 års tilsetting hjå same arbeidsgiver. Medaljen tildelast av direksjonen i Det Kongelige Selskap for Norges Vel etter søknad fra arbeidsgivar.

Ove har vore med på utviklinga i Osland Havbruk frå eit lite selskap med få tilsette, til no, når vi nærmar oss 50 tilsette. Ove er ein mann med teknisk innsikt, nyfiken på nye ting og ser ikkje på klokka for å sjå om arbeidsdagen er over. Ove har oversikt på det meste av teknisk utstyr og alle ringer Ove om det er noko som ikkje virkar slik det skal.

Osland Havbruk gratulerer og er stolte over å ha tilsette som står på og trivst hjå oss.

Marte blir ny Økonomi- og administrasjonsleiar i Osland Havbruk

Marte blir ny Økonomi- og administrasjonsleiar i Osland Havbruk

Marte Sleire Hatlevik, 28 år, frå Masfjorden er tilsett som økonomi- og administrasjonsleiar hjå Osland Havbruk. Marte er utdanna siviløkonom frå Universitetet i Tromsø, og har røynsle frå fiskeoppdrettsnæringa som tidlegare tilsett hjå fôrselskapet Biomar. Dei siste fire åra har Marte arbeidd i oljeservicenæringa i Gulen. Marte tek til i stillingen frå 2. januar 2019.

– Eg saknar oppdrettsbransjen, seier Marte, og gledar meg til å starte i Osland Havbruk og få vere med å arbeide i ei næring som har eit stort potensiale framover.  

Osland Havbruk ser fram til at Marte blir ein del av Team Osland.

Dåp av Osland sine to nye båtar

Dåp av Osland sine to nye båtar

Fredag 12. oktober skein sola over bygda og gradestokken synte mest 20 grader. Ei flott ramme for dåp av 2 nye båtar hjå Osland Havbruk.

Næringa utviklar seg, og vi treng stadig utviding og oppgradering av produksjonsutstyr, slik at vi kan sikre produksjonen og ha god biologisk kontroll. Med to nybygde båtar er vi godt rusta for framtida.

Bjordal og Cornelia til kai på Osland

“Bjordal” og “Cornelia” til kai på Osland

“Cornelia”

“Cornelia”, levert av Moen Marin, er ein arbeidsbåt på 13,5 meter lengde og er 7,5 meter brei. Båten er rigga med kran som løfter 1 tonn på 31 meter lengde, og med ei maskin på 380 hk som gir ein marsjfart på 13,8 knop. Denne båten skal driftast av Osland Stamfisk og vil bli lokalisert i Sandeidfjord i Rogaland.

Namnet Cornelia tyder ansett/velansett. Gudmor Cornelia Øren Osland, som er fjerde generasjon Osland Havbruk, ynskte båt og mannskap hell og lykke på alle hav.

Osland Havbruk sin nye båt

“Cornelia” på veg ut Fuglsetfjorden

“Bjordal”

“Bjordal”, bygd i Tyrkia i samarbeid med Norse Ship building. Dette er ein ny generasjon båt for Osland Havbruk. Ein arbeids-/sørvisbåt med stort arbeidsdekk, lugar og opphaldsrom med alle fasilitetar for mannskapet. Båten er 14,98 meter lang, 10,5 meter brei. To kraner, høvesvis 77 tonnmeter og 18 tonnmeter, to maskiner på 490 hester kvar. Båten er bygd i stål og er og rigga for ankehandtering.

Namnet Bjordal er historisk og har vore brukt i tidlegare tider på ein båt som var viktig for bygdene i kommunen. Gudmor Marta Brekke døypte båten og ynskte hell og lukke for mannskap og selskap.

Open dag på Torvund

Open dag på Torvund

Osland Havbruk arrangerte 11. juli open dag på Torvund for bebuarar i nærområdet. Det var rundt 25 besøkande som valde å ta turen innom. 

Det er varmt og lummert i lufta, og på kaia ved Fagernes feriesenter står det to båtar klare til å frakte besøkande til og frå flåten på Torvund. Ute på flåten vart ein tatt i mot av Eva Ynnesdal og Marina Jafelice. Dei fortalte om drifta til Osland Havbruk på Torvund og svarte på spørsmål i frå dei besøkande.

Velkommen ombord

Marina Jafelice og Eva Ynnesdal står klare på flåten for å ta i mot dei besøkande

Ein god lokalitet

Visningsdag på Torvund

Paul og Henny Torvund var svært positive til at ein slik open dag vert arrangert for hus-og hytteeigarar på Torvund

Osland Havbruk etablerte anlegget på Torvund våren og sommaren 2017 og sette ut fisk på 120 gram i august. Torvund er ein god lokalitet for produksjon av laks og aure og vi er no starta å slakte på fisken i anlegget. Vi arrangerer opne dagar på anlegga våre slik at publikum kan komme og få informasjon om drifta vår.

Kjekt å sjå

Ekteparet Henny og Paul Torvund, som er med i Torvund og Aven grendelag, var einige i at ein slik open dag bidrog til at dei som tok turen, fekk sjå anlegget i frå ei anna og meir positiv side. – Vi syns det var kjekt å få sjå korleis alt fungerte ute på anlegget, fortel dei.

 

Utan mat og drikke…

Visningsdag på Torvund Visningsdag på Torvund

Då dei besøkande kom på land, kunne tilsette i frå Osland Havbruk friste med grilla oppdrettsaure og potetsalat. Dette fall i god smak hjå både skeptikarar og fiskeelskarar.

Visningsdag på Torvund

Det vart servert grilla regnbogeaure frå Osland Havbruk med potetsalat

Tekst og foto: Hanna Rørtveit