Ledig stilling: Fiskehelsebiolog

Ledig stilling: Fiskehelsebiolog

I Team Osland har vi ledig stilling som Fiskehelsebiolog. Du arbeider tett med produksjonsleiar og blir vår person på fiskehelse og fiskevelferd. Bli med på laget som sikrar produksjon av trygg mat. Velkommen til Team Osland!

Du skal jobbe med å føre tilsyn med selskapet sin akvakultur, handtere fiskehelse og -velferd. Du skal vere eit førebilete for arbeidet med fiskehelse i bedrifta og sikre opplæring av personell i prøvetaking, systematisk fiskevelferdsarbeid og vere representanten vår mot sektormyndigheiter.

Fagleg blir du del av eit miljø med avlsfagleg ansvarleg, driftsleiarar, KHMS-ansvarleg og produksjonsleiar. Du vil vere kunnskapsstøtte for organisasjonen på fagfeltet ditt.

Du arbeider utadretta og har mykje kontakt med kollegaer på merdekanten. Slik får du vere med i spennande og utfordrande oppgåver knytt til drift. Du vil også bygge relasjonar og nettverk mot utøvande tilsyn, forskingsmiljø, anna fiskehelsepersonell og samarbeidande etatar

Fiskehelsebiologen har ei viktig rolle i fagleg styring og tilsyn gjennom tolking av regelverk og utarbeiding av gode praktiske tilnærmingar. Du utabeidar og deltek i beredskapsoperasjonar.

Du har kontorstad i Bjordal, og utøving på lokalitetane våre i/ved Sognefjorden og Vindafjorden. Reising må påreknast.

Arbeidsoppgåver

 • Du blir selskapet sin fiskehelseansvarlege – førebyggande, systematisk og diagnostisk

 • Følge med på og implementere forskingsresultat, med i FOU-arbeid

 • Kontaktperson mot myndigheiter

 • Ansvarleg for planlegging og innkjøp av i vaksine, bedøving osv.

 • Lage helseplan, behandlingsplan, risikovurdering osv.

 • Skrive hygienebaserte prosedyre, opplæring og oppfølging

Team Osland
Working with smolt

Personlege eigenskapar

 • Stillinga passar for deg som har godt humør, er initiativrik og likar å sjå resultat
 • Du kan takle ein uforutsigbar arbeidssituasjon samtidig som du har struktur i arbeidet ditt
 • Du har gode samarbeidsevner, trivst med teamarbeid og kan vere utøvande og fagleg ansvarleg for fagområdet ditt
 • Gode samarbeidsevner, praktisk anlagt og kunnskap om lakselusbiologi og fiskevelferd
 • Du trivst ute på fjorden, men klarer og å fokusere framfor skjermen med nøyaktige datadrivne arbeidsoppgåver
 • God rolleforståing, kunne sjå problemstillingar i eit overordna perspektiv
 • Interesse for og gode evner til formidling og kommunikasjon

Utdanning og erfaring

 • Høgare utdanning innan fiskehelse (bachelor- eller mastergrad)
 • Veterinær
 • Fiskerifag/akvakultur, med erfaring innan tilsvarande stilling og ansvar
 • Relevant erfaring frå næringa, forvaltning eller anna fiskehelseteneste
Aure
fjord

Vi tilbyr

 • Jobb i ei spennande bedrift i utvikling, med satsing på alle trinn i verdikjeda innan havbruksdrift
 • 100 % fast stilling
 • 5 % pensjon og gode løns- og arbeidsvilkår
 • Bedriftshytter og andre velferdstilbod.
 • Triveleg arbeidsmiljø og dyktige medarbeidarar
 • Arbeide i fantastiske omgjevnader ved Sognefjorden
 • Om ynskjeleg hjelp til å finne bustad i Bjordalsområdet

Kontakt oss

Søknadsfrist: 16.10.22
Kandidatar blir vurdert fortløpande

Marte Sleire Hatlevik

Dagleg leiar Osland Havbruk AS

Osland logo

VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

Form the origin. Innovasjon, arv og framtida, alt startar på same stad, opphavet. I eit enkelt, lite rognkorn er standarden for havbruket sett.

Osland har sidan 1963 utvikla og bevart Noregs eldste stamme av regnbogeaure, og arbeida for optimale vekstforhold for fisk, rogn og smolt.

 

Adress

Sørsidevegen 2966
5962 BJORDAL
NORWAY

post@osland.no

Osland Havbruk AS
føretaksregisteret: 920002218 MVA

Osland Settefisk AS
føretaksregisteret: 997550641 MVA

Osland Genetics AS
føretaksregisteret: 898844412 MVA

Eros Laks AS and affiliated companies operate in accordance with the Transparency Act.

 

Ledig stilling: Production Manager Sea

Ledig stilling: Production Manager Sea

Innovasjon, arv og fremtiden, alt starter på samme sted, opprinnelsen. I eit enkelt lite rognkorn, er standarden for havbruket satt. Osland har siden 1963 utviklet og bevart Norges eldste stamme av regnbogeørret, og arbeidet mot optimale vekst betingelser for fisken.

Gjennom 60 år med innovasjon og genetisk utvikling, er vår kjente rogn eit resultat av ein stamme som er effektiv i produksjon, robust og gir eit lekkert fiskemåltid av høg kvalitet for sluttbrukeren.

Som Production Manager Sea vil du ha ansvaret for selskapets sjøproduksjon. Stillingen er selskapets samlede leder for all havbruksdrift. Vi ser etter en leder som kan være med å utvikle selskapets produksjonskontroll, produksjonsmål og daglige leveranse.  

Vår nye Production Manager Sea bor på Vestlandet og gjør seg tilgjengelig på våre lokaliteter. Dette er en unik mulighet for deg som ønsker en lederrolle hvor du kan gjøre en forskjell. Du vil få plass i selskapets ledergruppe og få bidra i å videreutvikle Osland-konsernet på strategisk nivå. Stillingen rapporterer til daglig leder i Osland Havbruk as.

Som Production Manager Sea vil dine ansvarsområder være:

  • Produksjonsansvar for selskapets drift på våre sjølokaliteter i Sognefjorden
  • Operativ produksjonsplanlegging 
  • Bygge medarbeidernes kompetanse
  • Sikre kvalitet og forutsigbarhet i driften
  • Driftsmessig oversikt og stabilitet
  • Ansvarlig for Kvalitet og HMS, forbedringsarbeid i produksjonen
  • Innkjøp av fôr og innsatsfaktorer, ansvarlig for kontroll på råstoffet, sporing og restholdbarhet
  • Strategi for optimalisert produksjon
  • Rapportering av produksjonstall og måltall
  • Ansvarlig for god flyt og effektivitet i produksjon og drift
  • Aktiv bruk av årsplan, bemanningsplan for forutsigbarhet av kommende og nåværende produksjonsplan
  • Aktivt lede og koordinere drift i produksjonen
  • Budsjettarbeid, oppfølging og rapportering
  • Bidra som motivator for andre med aktivt og operativt forbedringsarbeid
  • Oppfølging mot støttefunksjoner, henholdsvis teknisk, kvalitet og økonomi
  • Ivareta orden og struktur i avdelingen og utføre visuelle kontroller
  • Følge opp og støtte arbeidet mot optimal utnyttelse av avdelingens rammevilkår, personell og produksjon
  • Bistå i gjennomføringen av god kommunikasjon til ansatte i produksjonen
  Team Osland
  fjord

  Vi ønsker at du har følgende formelle kompetanse:

  • Bachelor i havbruksdrift og ledelse/ fiskehelse eller tilsvarende
  • Nyere typer høyere utdanning innen havbruk
  • Logistikk eller annen operativ- / ledelsesbakgrunn

  For å lykkes i stillingen mener vi at det er viktig at du handler på eget initiativ, får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater. Du gir teamet en klar opplevelse av retning, inspirerer og koordinerer andre og holder dem fokusert på målene. Som leder skaper du en stabil og bekreftende atmosfære, støtter og oppmuntrer teamet når det oppstår problemer, er stødig og til å stole på.

  Du etterlever organisasjonens regler og prosedyrer, utfører planer med engasjement og utholdenhet og oppnår kvalitetsmessig gode resultater. Som Production Manager Sea fokuserer du på bunnlinjen, identifiserer potensiell risiko og overvåker finansielle konsekvenser av egen aktivitet. Du er metodisk og systematisk i din tilnærming til arbeidet, planlegger fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt.

  Til den rette kandidaten tilbyr vi:

  • Store utviklingsmuligheter i et fremoverlent selskap i utvikling
  • Svært dyktige kollegaer og god støtte fra ledende fageksperter internt i Osland konsernet
  • Stor frihet i valg av tilnærming til arbeidsoppgavene og teknologi
  • Konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid
  Aure

  Kontakt Seafood People

  Lene Faye Jordan-Johannesen
  lene@seafoodpeople.net
  982 51 633

  Partner – People and Executive Search

  Jørgen Aase Bjørsvik
  jab@seafoodpeople.net
  900 27 414
  Senior Advisor

  Sofie Madeleine Refsnes
  smr@seafoodpeople.net
  988 84 291
  Researcher

  Søknadsfrist: Kandidatar blir vurdert fortløpande

  Osland logo

  VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

  Adress

  Sørsidevegen 2966
  5962 BJORDAL
  NORWAY

  post@osland.no

  Osland Havbruk AS
  føretaksregisteret: 920002218 MVA

  Osland Settefisk AS
  føretaksregisteret: 997550641 MVA

  Osland Genetics AS
  føretaksregisteret: 898844412 MVA

  Eros Laks AS and affiliated companies operate in accordance with the Transparency Act.

   

  Ledig stilling: Fiskehelsebiolog

  Ledig stilling: Quality and Compliance Manager

  Innovasjon, arv og fremtiden, alt starter på samme sted, opprinnelsen. I eit enkelt lite rognkorn, er standarden for havbruket satt. Osland har siden 1963 utviklet og bevart Norges eldste stamme av regnbogeørret, og arbeidet mot optimale vekst betingelser for fisken.

  Gjennom 60 år med innovasjon og genetisk utvikling, er vår kjente rogn eit resultat av ein stamme som er effektiv i produksjon, robust og gir eit lekkert fiskemåltid av høg kvalitet for sluttbrukeren.

  I rollen som Quality and Compliance Manager vil du ha det overordnede ansvaret for forvaltning av kvalitets- og miljøstyringssystemet i selskapet, og vil være en nøkkel i arbeidet med å skape en bevissthet og kultur for kvalitetsarbeidet i alle ledd. Dette innebærer å være rådgiver, pedagog, revisor og kontrollør. Det innebærer også operativt og driftsmessig ansvar for fagområdets utvikling. 
  Stillingen rapporterer til Daglig leder i Osland Havbruk. Osland har døgnkontinuerlig drift og som kvalitetsleder skal du være med å ivareta gode og sikre operasjoner. 

  Som Quality and Compliance Manager vil dine ansvarsområder være:

   • Vedlikehold og forvaltning av vårt kvalitetsstyringssystem
   • Ansvar for å utføre internrevisjoner og koordinere eksterne revisjoner
   • Ansvar for å utføre kvalitetskontroll og lage struktur for definerte prosesser
   • Ivareta og utvikle internkontroll system
   • Gi opplæring og fungere som rådgiver i kvalitet, sikring og miljøspørsmål overfor bedriftens medarbeidere
   • Ivareta, utvikle og holde kurs for medarbeidere
   • Ivareta og holde operativt miljø for gode HMS prosesser, deriblandt arbeidsmiljøutvalg
   • Overvåke og måle kvalitet, sikring og miljøsystemets prosesser og behov
   • Rapporter KPI og HMS
   • Ivareta autonom rapporteringsdashbord i Power BI løsning
   • Oppfølging og lederstøtte
   • Bistå i gjennomføringen av god kommunikasjon til ansatte i produksjonen og medarbeiderne i administrasjonen
   • Kjennskap og implementeringsevne til relevante standarder, forskrifter, sertifiseringer
   • IT-sikring og oppsett
    osland by sea
   rogn

   Vi ønsker at du har følgende formelle kompetanse:

   • Bachelor i HMS, Kvalitet eller tilsvarende relevant høyere utdanning
   • Relevant erfaring fra tilsvarende funksjon
   • Gode datakunnskaper og kjennskap til moderne rapportering
   • Bakgrunn fra eller kjennskap til næringen, er en fordel
   • Kjennskap til relevante sertifiseringer for næringen

   For å lykkes i stillingen mener vi at det er viktig at du etterlever organisasjonens regler og prosedyrer, utfører planer med engasjement og utholdenhet, og oppnår kvalitetsmessig gode resultater. Du er metodisk og systematisk i din tilnærming, planlegger fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt. Du forstår raskt komplekse spørsmål og problemer, og kommer opp med sunne og rasjonelle vurderinger. 

   Som Quality and Compliance Manager demonstrerer du spesialistkunnskap og ekspertise innen eget felt og deltar i kontinuerlig faglig utvikling. Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte, og presenterer på en effektiv måte. Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon og støtter andre for å nå teamets mål.

   Til den rette kandidaten tilbyr vi:

   • Store utviklingsmuligheter i et fremoverlent selskap i oppbygging
   • Svært dyktige kollegaer og god støtte fra ledende fageksperter internt i Osland konsernet
   • Stor frihet i valg av løsninger og teknologi
   • Konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger
   • Fleksibel arbeidstid
   • Mulighet for hjemmekontor
   Anlegg

   Kontakt Seafood People

   Lene Faye Jordan-Johannesen
   lene@seafoodpeople.net
   982 51 633

   Partner – People and Executive Search

   Jørgen Aase Bjørsvik
   jab@seafoodpeople.net
   900 27 414
   Senior Advisor

   Sofie Madeleine Refsnes
   smr@seafoodpeople.net
   988 84 291
   Researcher

   Søknadsfrist: Kandidatar blir vurdert fortløpande

   Osland logo

   VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

   Adress

   Sørsidevegen 2966
   5962 BJORDAL
   NORWAY

   post@osland.no

   Osland Havbruk AS
   føretaksregisteret: 920002218 MVA

   Osland Settefisk AS
   føretaksregisteret: 997550641 MVA

   Osland Genetics AS
   føretaksregisteret: 898844412 MVA

   Eros Laks AS and affiliated companies operate in accordance with the Transparency Act.

    

   Open dag

   Open dag

   Velkommen til open dag på Osland brygge og Sørebø!

   Fredag 14. juni kl 15-18

   Har du lyst å sjå våre nye båtar, båttur ut til Ecomerden, oppleve fôring eller ta ein kopp kaffi og slå av ein prat er du hjarteleg velkommen!

   Sørebø kl 15-18

   Stor byggeaktivitet og produksjon av smolt. Kjetil og gjengen er klar til å vise deg rundt!

   Osland kl 15-18

   • Bli med ombord i dei nye båtane
   • Båttur til Ecomerden
   • Opplev fôring

   Vi serverer

   Kake, kaffi og ein smak av Sognefjorden

   Korleis kjem du deg hit?

   • 2 timar frå Bergen langs E39, ta av mot Bjordal på Oppedal ferjekai
   • Ferje kvart 20 minutt Lavik-Oppedal eller
   • Ferje Nordeide-Ortnevik (sjå ruteinfo)

   Arbeidsbåten Bjordal går frå Nordeide kl 14.30 med retur kl 18.00. Begrensa kapasitet, førstemann til mølla

   Vi snakkast! Helsing alle i Team Osland

   Osland Havbruk, Osland Settefisk, Osland Stamfisk