Driftsoperatør fôringskontor – Bjordal

Driftsoperatør fôringskontor – Bjordal

Osland søker etter driftsoperatør til fôringskontoret i Bjordal som vil vere med å forme verdas beste regnbogeaure!

Form the origin. Innovasjon, arv og framtida, alt startar på same stad, opphavet. I eit enkelt, lite rognkorn er standarden for havbruket sett. Osland har sidan 1963 utvikla og bevart Noregs eldste stamme av regnbogeaure og arbeida for optimale vekstforhold for fisk, rogn og smolt.

Osland Havbruk har 6 lokalitetar i Sognefjorden og ein lokalitet i Rogaland. Vi søker no etter deg som har interesse for biologi og ønsker å sikre optimal fôring av auren vår på kontoret i Bjordal. Dette er ein spennande kontorjobb kor du vil bidra til nøkkelprosessar i produksjonen som f.eks. fôring, fôrbestilling og å optimalisere produksjonen. Du vil også kunne vere med å påverke fôringsstrategiane til Osland Havbruk og delta i ei gruppe kor vi jobbar tett saman for å utvikle oss med ønsket om å bli best på fôring i landet.

Vi ser etter deg som er fokusert, opptatt av å skape gode resultat med teamet ditt og kommuniserer godt.

Arbeidsoppgåver

 • Overvaking av fôring og utvikling av strategiane våre
 • Fôrlogistikk
 • Oppfølging og rapportering av produksjon- og lokalitetsmålsettingane
 • Dagleg kommunikasjon med driftsteknikarar sjø på lokaliteten du fôrar
 • Kalibrere fôringssystem
 • Overvake miljø i sjø
 • Registrere nedetid/oppetid på teknisk utstyr og avvik i Incontrol.
 • Dagleg registrering i Mercatus Farmer
Foringsrom
Best of breed

Kvalifikasjonar

 • Erfaring og/eller formell kompetanse innan havbruk, biologi eller akvakultur
 • Beherske norsk som arbeidsspråk munnleg og skriftleg
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
 • Gode datakunnskapar
 • Ansvarsbevisst, nøyaktig og pliktoppfyllande
 • Løysingsorienterte og strukturert i det daglege arbeidet

 

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling
 • Moglegheit for turnusordning
 • Gode moglegheiter for personleg og fagleg utvikling
 • Konkurransedyktige betingelsar
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Triveleg arbeidsmiljø og dyktige medarbeidarar
Aure

Kontakt

Søknadsfrist: 1. juli 2023, søknader blir vurdert forløpande.

For nærmare informasjon om jobben, ta kontakt med Robin Jarnes eller Kristin Utne Berg

Robin Jarnes

Produksjonsdirektør Havbruk

+47 94 85 85 53
robin@osland.no

Kristin Utne Berg

Teamleder Fôringskontoret

+47 99 53 53 23
kristin@osland.no

Osland logo

VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

Våre tilsette i Osland Havbruk AS, Osland Genetics AS og Osland Settefisk AS utgjer Team Osland. Til saman har om lag 60 fagfolk med ulik kompetanse og ulike arbeidsoppgåver arbeidsplassen sin her. Nokre har høgare utdanning mens andre er praktikarar med tiår med erfaring. Det er samansetninga av kompetansen til desse som dannar grunnlaget for arbeidet utført. Det er denne staben som utgjer Osland.

Har du lyst å jobbe i Team Osland i sommar?

Har du lyst å jobbe i Team Osland i sommar?

Ledig sommarjobb for motiverte ungdommar som vil vere del av det “blå taktskiftet” i sommar.

I Team Osland får du vere med på heile prosessen frå stamfisk og rogn til yngel og smolt, vidare til matfisk på sjølokalitet. Vi har opne merder, lukka merder og landbaserte anlegg. Det er mogleg med jobb på sjø, på landanlegg og på kontrollrom.

Vi tek inn sommarvikarar på Sygna, i Bjordal og på Sørebø.

 
Send ein kortfatta søknad til jobb@osland.no innan 15. mars 2023. Merk søknaden med kor du helst ønsker jobb: matfisk, settefisk, stamfisk.
Open dag

Open dag

Velkommen til open dag på Osland brygge og Sørebø!

Fredag 14. juni kl 15-18

Har du lyst å sjå våre nye båtar, båttur ut til Ecomerden, oppleve fôring eller ta ein kopp kaffi og slå av ein prat er du hjarteleg velkommen!

Sørebø kl 15-18

Stor byggeaktivitet og produksjon av smolt. Kjetil og gjengen er klar til å vise deg rundt!

Osland kl 15-18

 • Bli med ombord i dei nye båtane
 • Båttur til Ecomerden
 • Opplev fôring

Vi serverer

Kake, kaffi og ein smak av Sognefjorden

Korleis kjem du deg hit?

 • 2 timar frå Bergen langs E39, ta av mot Bjordal på Oppedal ferjekai
 • Ferje kvart 20 minutt Lavik-Oppedal eller
 • Ferje Nordeide-Ortnevik (sjå ruteinfo)

Arbeidsbåten Bjordal går frå Nordeide kl 14.30 med retur kl 18.00. Begrensa kapasitet, førstemann til mølla

Vi snakkast! Helsing alle i Team Osland

Osland Havbruk, Osland Settefisk, Osland Stamfisk