Dåp av Osland sine to nye båtar

Dåp av Osland sine to nye båtar

Fredag 12. oktober skein sola over bygda og gradestokken synte mest 20 grader. Ei flott ramme for dåp av 2 nye båtar hjå Osland Havbruk. Næringa utviklar seg, og vi treng stadig utviding og oppgradering av produksjonsutstyr, slik at vi kan sikre produksjonen og ha god...
Open dag på Torvund

Open dag på Torvund

Osland Havbruk arrangerte 11. juli open dag på Torvund for bebuarar i nærområdet. Det var rundt 25 besøkande som valde å ta turen innom.  Det er varmt og lummert i lufta, og på kaia ved Fagernes feriesenter står det to båtar klare til å frakte besøkande til og frå...
Sommarvikar hos Team Osland

Sommarvikar hos Team Osland

Fleire media har den siste tida hatt oppslag om at bedrifter ikkje tilbyr sommarjobb til ungdom. Det vert og hevda at ungdommen ikkje ynskjer jobb om sommaren, og i alle fall ikkje kva slags jobb som helst. I Oslandsystemet er vi no 46 tilsette og 15 sommarvikarar. Vi...
Osland kjøper Marine Harvest anlegg

Osland kjøper Marine Harvest anlegg

Osland Stamfisk kjøper Marine Harvest sitt settefiskanlegg, Sygna, lokalisert på Hermansverk i Leikanger kommune. Settefiskanlegget på Hermannsverk passar godt inn i vår satsing og oppbygging av Osland Stamfisk. Vi overtok anlegget på Hermannsverk med alle plikter og...