Ledig stilling: Driftsteknikar settefisk

Ledig stilling: Driftsteknikar settefisk

På Sørebø har vi bygd to hallar med RAS-anlegg. Som driftsteknikar er du med i gjengen som driftar dette og føl opp fisken frå rogn til stor-smolt. Spennande arbeidskvardag med moderne teknologi og nye anlegg. Du jobbar med både teknisk vedlikehald og fôring og stell...
Ledig stilling: fiskehelsebiolog

Ledig stilling: fiskehelsebiolog

Vi treng fiskehelsebiolog i eitt års vikariat i 100% stilling ved havbruksavdelinga vår. Det er stor moglegheit for fast tilsetting for rett person. Du skal jobbe med å føre tilsyn med selskapet sin akvakultur, handtere fiskehelse og -velferd. Du skal vere eit...
Sommarjobb i Team Osland 2021

Sommarjobb i Team Osland 2021

Har du lyst å jobbe i Team Osland i sommar? Vi treng motiverte ungdommar som vil bli med på det “blå taktskiftet” i sommar.   Send ein kortfatta søknad til post@osland.no  innan 6. april 2021 Trykk for å sjå film frå sommarvikarane i...
Ledig stilling: fiskehelsebiolog

Ledig stilling: arbeidsleiar stamfisk

Våre tilsette i Osland går kvar dag på arbeid for å skape nye moglegheiter og nytte forholda som ligg til rette for å lykkast. Vi er eit samansett lag, med ulik kompetanse og arbeidsoppgåver. Nokre har høgare utdanning, og andre er praktikantar med lang erfaring. Det...

Ledig stilling: innkjøpar

Som innkjøpar i Team Osland er du del av administrasjonen som bistår drifta med stadig utvikling og oppfølging. Du har med deg ein økonomisk bakgrunn inn i bedrifta og arbeider i rekneskap med innkjøp og faktura. Du er viktig i arbeidet med å overvake, kontrollere og...

Ledig stilling: Fôroperatør

Som fôroperatør hos oss jobbar du i sjølve hjarta i Osland havbruk – fôringssentralen på Osland brygge. Teknologien på dette området er i stadig utvikling og vi tek i bruk det nyaste nye innan teknologiske løysingar. Du har overblikk på lokalitetane både over og under...