Ledige stillingar: Driftsoperatørar matfisk

Ledige stillingar: Driftsoperatørar matfisk

Osland havbruk har produsert laks og aure sidan 1963. Me har 6 lokalitetar i Sognefjorden og ein lokalitet i Rogaland. No søkjer me etter dyktige driftsoperatørar som skal drifte tradisjonelle sjølokalitetar samt ny teknologi som semilukka merder. Som driftsoperatør...