Osland Havbruk støttar drifta med hundre tusen kroner.

Bjarne Sjøthun frå Osland Settefisk avd. Sygna overrekte sjekken under dåpen av RS UNI Sognefjord på Leikanger 28.august.

Samfunnskontakt Geir Helge Østerbø fortel at for Osland som har mange tilsette på sjøen er dette eit veldig viktig tiltak for tryggleik og beredskap. At basen til redningsskøyta blir på Leikanger der dei har ei avdeling gjer det og naturleg å støtte eit slikt tiltak.

Største delen av aktiviteten til Osland er derimot i Høyanger kommune nokre minutt lenger ute. Ein kommune som er delt i to av den mektige Sognefjorden. Slik blir denne redningsskøyta viktig for beredskapen for meir enn berre havbruket. Med mange som nyttar fjorden på fritida, yrkesfiskarar, turistar og ferjetrafikk er det mange som no får ein tryggare kvardag. I eit område der vegar ofte blir ras-stengde er det viktig å også ha beredskap på fjorden.

RS UNI Sognefjord har over 1100 hestekrefter og blir driven av Sjøredningsselskapet i Sogn.

Sjå meir om dåpen i denne saka frå Sogn Avis (pdf)>>