Osland Havbruk er i stadig vekst og utvikling og søkjer ny medarbeidar. Velkommen til Team Osland!

Arbeidsoppgåver

 • Drift og vedlikehald av sjølokalitetane
 • Overvaking og rapportering

Kvalifikasjonar

 • Fagbrev innan akvakultur eller relevant erfaring
 • Båtkyndig med praktisk erfaring
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
 • Beherske norsk som arbeidsspråk munnleg og skriftleg
 • Søkjarar med erfaring frå andre bransjar vert oppmoda om å søkje

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling
 • Gode moglegheiter for personleg og fagleg utvikling
 • Konkuransedyktige betingelser
 • Gode forsikring og pensjonsordningar
 • Triveleg arbeidsmiljø og dyktige medarbeidarar

 

Kontakt

Produksjonsleiar Eva Ynnesdal

Telefon 975 51 709
E-post  eva@osland.no

Utvida søknadsfrist: 20. mai

Send søknad og CV på e-post til:

E-post post@osland.no 

Osland Havbruk AS er eit av dei eldste fiskeoppdrettselskapa i landet, og har hovudkontor i Bjordal i Høyanger kommune. Vi produserer ein smak av Sognefjorden basert på naturgitte fortrinn, dyktige medarbeidarar og ei leiing som ser moglegheit for vekst og utvikling. Konsernet har omlag 50 tilsette.

Følg oss på Instagram: