På Sørebø har vi bygd to hallar med RAS-anlegg. Som driftsteknikar er du med i gjengen som driftar dette og føl opp fisken frå rogn til stor-smolt. Spennande arbeidskvardag med moderne teknologi og nye anlegg. Du jobbar med både teknisk vedlikehald og fôring og stell av fisk.

Arbeidsoppgåver

 • Fôring og stell av fisk
 • Drift av RAS anlegg
 • Dagleg vedlikehald/reinhald av utstyr
 • Teknisk tilsyn
 • Journalføring og rapportering
 • Stillinga inngår i vaktordning

Kvalifikasjonar

 • Fagbrev/utdanning innan akvakultur/anna relevant fag
 • Erfaring med RAS anlegg /prosessteknologi
 • Teknisk og biologisk forståing
 • Strukturert
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
 • Beherske norsk som arbeidsspråk munnleg og skriftleg
 • Søkjarar med erfaring frå andre bransjar vert oppmoda om å søkje

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling i vakt/turnusordning med moglegheit for skiftordning
 • Interessant jobb i godt arbeidsmiljø
 • Moderne anlegg og utstyr
 • Utfordrande arbeidsoppgåver
 • Sikker arbeidsplass i framtidsretta bransje
 • Konkurransedyktige betingelsar og gode pensjonsordn.

Kontakt oss

dagleg leiar Kjetil Rørtveit

Telefon  416 84 036
E-post  kjetil@osland.no

Søknadsfrist: 15. desember
Send søknad og CV på e-post til post@osland.no

VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

Logo Settefisk

Osland Settefisk er ein del av Osland-konsernet og produserer stor kvalitetssmolt. Produksjonen vår er på nytt og moderne settefiskanlegg på Sørebø, Midtneset og Sygna. Vi har konsesjon på 7,5 mill. smolt, og er i dag 16 tilsette.

Følg oss på Instagram: