Osland Settefisk er i stadig vekst og utvikling og søkjer ny medarbeidar til avdelinga vår på Midtneset.

Arbeidsoppgåver

 • Fôring og stell av fisk
 • Dagleg vedlikehald/reinhald av utstyr
 • Teknisk tilsyn
 • Journalføring og rapportering
 • Stillinga inngår i vaktturnus

Kvalifikasjonar

 • Fagbrev/utdanning innan akvakultur eller anna relevant fag
 • Teknisk og/eller biologisk forståing
 • Strukturert
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
 • Beherske norsk som arbeidsspråk munnleg og skriftleg
 • Søkjarar med erfaring frå andre bransjar vert oppmoda om å søkje

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling
 • Interessant jobb i godt arbeidsmiljø
 • Moderne anlegg og utstyr
 • Utfordrande arbeidsoppgåver
 • Sikker arbeidsplass i framtidsretta bransje
 • Konkurransedyktige betingelsar og gode pensjonsordningar

Kontakt

Driftsleiar Kjetil Rørtveit

Telefon  416 84 036
E-post  kjetil@osland.no

Utvida søknadsfrist: 27. mai

Send søknad og CV på e-post til post@osland.no

VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

Logo Settefisk

Osland Settefisk er dotterselskap til Osland Havbruk. Produksjonen vår er på nytt og moderne settefiskanlegg på Sørebø og Midtneset i Høyanger kommune samt Sygna på Leikanger. Vi har konsesjon på 8,5 mill. smolt, og er i dag 15 tilsette.

Følg oss på Instagram: