Osland-konsernet søker Kvalitets- og bærekraftskoordinator

Ønsker du nye utfordringer i et veletablert konsern?

Har du øye for høy kvalitet og trives når ting er på stell?

Vi ser etter deg som har arbeidet med internkontroll og kvalitetsarbeid eller har utdanning innenfor HMS, HR eller QA.

Vi søker en engasjert og dyktig medarbeider til et spennende ansvarsområde. Du vil få mulighet til å utvikle deg i et spennende selskap med flere ansvarsfelt i samme team.

Du vil få ansvar for egne oppgaver i internkontroll- og HMS-arbeidet og sørger for overholdelse av kvalitetskrav til kunder og myndigheter. Jobben du gjør vil bidra til at selskapets ansatte kan jobbe trygt og effektivt. Du vil sikre at produkter og tjenester oppfyller interne og eksterne krav og blir en nøkkelmedarbeider i arbeidet med kontinuerlig forbedring.

Som oppdretter i Sognefjorden har vi strenge krav til hvordan vi arbeidet og ved implementering av god internkontroll og hms-forståelse, rollen er tenkt som viktig støtte for produksjonsorganisasjonen. Rette medarbeider vil kunne sette sitt preg på kvalitetsarbeidet i Osland-konsernet.

I Osland Havbruk AS leverer vi støttefunksjon og stab for selskapene i konsernet – herunder Osland Havbruk AS, Osland Genetics AS og Osland Settefisk AS. Selskapene er drevet av et aktivt og engasjert team som har fokus på kvalitet, sikkerhet og utvikling av gode drift og rapporteringsløsninger. Vi ønsker nå å videreutvikle selskapets sikkerhetsarbeid og kvalitetsstyring.

Du blir en del av et fremoverlent miljø, som arbeider for å skape innovative fageksperter som skal ta Osland-ørret ut i verden. Her blir du integrert i en stor produksjonsbedrift med ulik kompetanse til å sparre med og lære av. 

Arbeidsoppgåver

 • Sørge for at alle operasjoner følger Osland sine kvalitetskrav
 • Sikre at prosesser er i samsvar med Osland sin HMS- og kvalitetspolitikk, standard og manualer.
 • Ansvarlig for å etablere et godt årshjul for egne arbeidsoppgaver som sikrer implementering også ute hos produksjonsledelse, der det er mulig finne gode standarder.
 • Implementere prosedyrer og prosesser for drift av sjø og landanlegg.
 • Støtte og utfordre lokal ledelse i kvalitetsspørsmål og sikker og kvalitetsmessig drift.
 • Delta i revisjoner for kvalitetsstandarder og lokale kvalitetspolitikker.
 • Drifte og vedlikeholde kvalitetssystem, forbedringsprosjekt og omleggingsprosjekter
 • Koordinere Osland sine standardiseringsprosjekt og forbedringsarbeid
 • Følge opp kundeklager og iverksette tiltak for tilfredshet
 • Delta i og bidra til kvalitetsrevisjoner og forbedringsprosjekt
 • Følge opp revisjonsfunn eller meldinger med behov for forbedring
 • Koordinere læring og deling av rutiner for drift innen havbruk og settefiskproduksjon
 • Gjøre seg kjent med og bistå i gjennomføring av konsernets bærekraftsrapportering CSRD, EU-taksonomi og annen relevant rapportering
 • Arbeide med analyse av påvirkning og risiko og muligheter for bærekraft inkludert gode internkontrollrutiner
 • Holde seg oppdatert på bransjestandarder og nye lover og krav til drift
aureRogn
osland aure

Kvalifikasjonar

Det er en fordel om du har utdanning eller realkompetanse fra arbeid med kvalitetsarbeid i produksjonsbedrift. Du vil inngå i stabsfunksjon og ha egne oppgaver og ansvarsfelt. Det vil være rom for utvidede muligheter og ansvar for dem som ønsker dette. 

Som person er du nøyaktig og engasjert med evne til å jobbe selvstendig og i team. Du kan drive frem prosesser og holde i eget ansvarsfelt, og gjør arbeidet ditt med ro og integritet. Du har høy gjennomføringsevne, faglig trygghet og evner å håndtere flere oppgaver samtidig.

 • Høyere utdanning innen havbruksfag eller hms.
 • Forståelse for fiskeoppdrett på sjø og land
 • Dokumentert erfaring med arbeid på frist
 • Kompetanse om digitalisering av virksomhetssystemer
 • Bruk av Power BI og datasamling via databaser
 • God systemforståelse og kompetanse for digitale løsninger, IT-sikkerhet.
 • Norsk skriftlig og muntlig språk

Vi tror på at forskjeller i bakgrunn, utdanning og perspektiver gjør oss bedre. Om du er usikker på om du kvalifiserer til stillingen, søk likevel. Still oss spørsmål og gjerne vis oss hvem du er. Vi leter etter den som er riktig for oss og vår administrasjon.

Vi tilbyr

 • Fleksibilitet med mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Dypdykk i en spennende bransje med resultatorientert tilnærming.
  • Gode muligheter for å være med på å videreutvikle konsernets kvalitetsarbeid og være pådriver for kontinuerlig forbedring.
 • Stabilt og utviklende arbeidsmiljø ved vårt avdelingskontor i Sandviken, Bergen.
  • Mulighet for å tilegne seg ettertraktet ekspertise i en utviklende og fremtidsrettet næring.
 • Bruk av ny og moderne teknologi innen kvalitetsarbeid og rapportering.
 • Etterutdanning innen relevante kvalitet- og hms-retninger for eksempel revisjonskompetanse.
osland rogn

Søknad

Søknadsfrist: 20. august 2024, Legg ved CV-en din og send en søknad til marte.hatlevik@osland.no

For nærmare informasjon om jobben, ta kontakt med Susanne

Marte Sleire Hatlevik

Managing Director Osland Havbruk AS

Osland logo

VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

Osland-konsernet er et av landets eldste akvakulturselskaper med hovedkontor i Bjordal, Høyanger. Osland produserer matfisk av ørret på åtte forskjellige lokaliteter på Vestlandet. Deler av administrasjonen har kontorplass i Bergen i Sandviken, og vedkommende som skal inn i denne stillingen vil ha sin kontorplass her.  

Osland-konsernet har 64 ansatte og en årlig omsetning i overkant av 500 millioner kroner. Selskapet ble etablert i 1963 og er eid av tredje generasjon Osland. Konsernet består av matfiskprodusent ved Osland Havbruk AS, genetikkselskap ved Osland Genetics AS og settefiskproduksjon ved Osland Settefisk AS, og selskapene utgjør sammen en helhetlig verdikjede i arbeidet med produksjon av Osland-ørret.