Marte Sleire Hatlevik, 28 år, frå Masfjorden er tilsett som økonomi- og administrasjonsleiar hjå Osland Havbruk. Marte er utdanna siviløkonom frå Universitetet i Tromsø, og har røynsle frå fiskeoppdrettsnæringa som tidlegare tilsett hjå fôrselskapet Biomar. Dei siste fire åra har Marte arbeidd i oljeservicenæringa i Gulen. Marte tek til i stillingen frå 2. januar 2019.

– Eg saknar oppdrettsbransjen, seier Marte, og gledar meg til å starte i Osland Havbruk og få vere med å arbeide i ei næring som har eit stort potensiale framover.  

Osland Havbruk ser fram til at Marte blir ein del av Team Osland.