Osland Stamfisk

Osland stamfisk er leverandør av høgkvalitets aurerogn. Kvar dag skaper vi historia om framtida ved å ta erfaring frå snart 60 år inn i høgteknologisk og målretta utviklingsarbeid for å skape den optimale regnbogeauren til kundane våre.

Osland regnbogeaure

Rasktveksande

Sein kjønnsmodning

Blank og robust

Avlsarbeid

Det ligg eit målretta avlsarbeid bak aurerogna vi tilbyr kundane. Fagleg ansvarleg er Nofima. Vi avlar i dag på to stammer og har anlegg på ulike stader. Du kan velge mellom rogn frå Osland-stammen og Ilsvåg-stammen.

Sesong

I dag leverer vi rogn i perioden desember til mai. Vi jobbar for å utvide denne ytterlegare. Oppstår det akutte situasjonar hos kunde som gjer at ein treng rogn til andre tider, så ta kontakt.

Trygg

  • All rogn vert screena for IPN
  • Stamfisken blir rutinemessig sjekka for
    IPN, PD, ILA og BKD
  • Vi testar ekstra etter ønske frå kunde
  • QTL IPN kan bestillast
  • Vi er sertifisert i henhold til GLOBAL GAP
Global GAP logo

Kjøp aurerogn

Ta kontakt for meir informasjon

Andreas Aa. Berge
Avlsfagleg rådgjevar

ikon_telefon_mini  974 10 121
epost  andreas@osland.no

Om oss

Osland Stamfisk vart stifta i 2012 og er leverandør av befrukta aurerogn. Vi har hovudkontor og eit produksjonsanlegg i Bjordal samt produksjonsanlegg i Vindafjord kommune.

Oslandsstammen

Osland Havbruk har frå starten i 1963 drive med produksjon av sin eigen aurestamme, tufta på genmateriale frå Canada. No tek vi dette vidare i selskapet Osland Stamfisk.

Oslandsstammen er kjent som stor og raskveksande blank aure med sein kjønnsmodning.

Kontakt

Osland Stamfisk AS

epost Sørsidevegen 2966, 5962 BJORDAL

kartmerke Osland brygge, 5962 BJORDAL
ikon_telefon_mini 57 71 01 02

Andreas Berge

Avlsfagleg rådgjevar - Osland Stamfisk AS

ikon_telefon_mini  974 10 121
epost   andreas@osland.no

Osland Havbruk AS
Sørsidevegen 2966
5962 BJORDAL

57 71 01 02
post@osland.no
osland.no

 

Vi er ELMA-registrert og tek i mot EHF-faktura
Føretaksreg.: 920002218 MVA
Føretaksreg.: 997550641 MVA
Føretaksreg.: 898844412 MVA