Oppdatert kl 18:00
Pressemelding fra Osland Havbruk AS, i samarbeid med leverandør FiiZK Closed Sytems AS.

Osland Havbruk AS har under leveranse 2 lukkede merder fra FiiZK. Disse merdene fikk en uventet skade, og merdene har etter dette havarert i løpet av dagen. Dette er de 2 første av sitt slag.

Det er utslipp av inntil 400 liter diesel fra et aggregat på den en merden, relevante myndigheter er varslet. FiiZK jobber med skadebegrensning. Merdene ligger på lokalitet Sørevik. Det er ikke fisk i merdene. Det er ingen personskader.

Øvrige operasjoner og leveranser fra FiiZK går som normalt.

Kontakt person hos FiiZK; Torstein Rønning, 99 59 00 19
Kontaktperson hos Osland; Marte Hatlevik, 48 24 61 95